Priser og tilskud

Prisliste der ikke er dækket af Sygesikringen/Sundhedskortet, og hvor der ikke er et aftalt honorar via Lægeforeningen:

Attester:  
Attest 1, 0-10 minutter Kr. 312,50,-
Attest 2, 15-25 minutter Kr. 625,-
Attest 3, 30-40 minutter Kr. 1250,-
Attest 4, 45-55 minutter Kr. 1875,-
Attest 5, 60 minutter og derover Kr. 2500,-
Handicapparkeringsskilt Efter tid
Helbredsattest til rejse +70 år kr. 562,50.-
Medicintilskudsansøgning, enkelttilskud Kr. 312,50,-
Motorattest, ukompliceret Kr. 600,-
Motorattest, kompliceret Kr. 600,-
Førerbevis taxi - nyoprettelse Kr. 700,-
Førerbevis taxi - fornyelse Kr. 700,-
Mulighedserklæring Kr. 750,-
Rejse afbestilling pga. sygdom (FP910) kr. 753,75,-
Sygemelding, eksamen Kr. 300,-
Sygemelding når arbejdsgiver beder om det Kr. 750,-

 

Private ydelser, patienter der ikke er tilmeldt sygesikring:  
Konsultation Kr. 700,-
Telefonkonsultation Kr. 250,-
Besøg Kr. 1000,-
Tidsforbrug, transport til besøg Kr. 150,- pr. 15 min.

 

Gruppe 2 patienter, der har sundhedskort:  
Konsultation Kr. 290,- (ikke momsbelagt)
Telefonkonsultation Kr. 100,- (ikke momsbelagt)