Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger (GDPR).
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Bro, Kaptain, Amuthan som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen. I nedenstående privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Bro, Kaptain, Amuthan behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

LINK: GDPR