Velkommen til lægerne
Holger Bro, Lene Kaptain og Rathika Amuthan Santhirasegaram


Vi har telefontid alle hverdage mellem 8-12.

Tidsbestilling til en 'tid samme dag' mellem kl. 8.00-10.00 jævnfør nedenstående.

 

 

 

 

 
ONLINE TIDSBESTILLING 
Det er muligt at bestille tider hos lægerne online via app'en "Min Læge". Tiderne kan dog kun bookes fra dag til dag - se mere under fanen selvbetjening. Online tider hos sygeplejerskerne kan bookes ud i fremtiden - se mere under fanen selvbetjening. 

TID SAMME DAG BETYDER:
1. januar 2020 blev der indført 'tid samme dag'.
Du får som patient efter faglig vurdering tid samme dag
hos en læge, hvis du kontakter os telefonisk ml. 8-10.
Vi skelner ikke mellem akut eller længerevarende
sygdom. Tid samme dag er til alle henvendelser.
Du opnår dermed den bedst mulige tilgængelighed og
undgår lange ventetider.

VIGTIGT AT VIDE:
Der afsættes ca.10 minutter per konsultation, da lægen
efterfølgende skal bruge nogle minutter til at skrive
notat, henvisninger, bestille prøver, skrive recepter osv.

UNDTAGELSER:
Nogle konsultationer skal der på vanlig vis bookes tider
til frem i kalenderen, det gælder følgende:
- Attester
- Komplicerede kørekortsattester
- Børneundersøgelser
- Graviditetsundersøgelser
- Konsultationer med tolk

Har du mulighed for det, så bestil medicin elektronisk på sundhed.dk med MitID eller via app'en "Min Læge" eller app'en "Medicinkortet".  

På Det Fælles Medicinkort  https://fmk-online.dk/fmk/ er der en oversigt over dine recepter.

Du skal logge på med MitID, og når du er logget ind, kan du se oplysninger om dine recepter og vaccinationer. Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

Der er mulighed for at betale med Visa dankort i klinikken, men ikke andre korttyper.
Medbring altid dit sundhedskort og meld venligst afbud i god tid såfremt du bliver forhindret.

ANG. AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN
Får du afhængighedsskabende medicin, fx sovemedicin, beroligende medicin eller morfinpræparater skal du have en tid til konsultation, når recept skal fornyes.
Sundhedsstyrelsen skriver: Behandling med afhængighedsskabende lægemidler kræver tæt kontrol. Derfor skal ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, ske ved personlig konsultation således at der er mulighed for at drøfte behandlingen og risiko ved denne.
Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon.

Lægerne i klinikken har ingen interessekonflikter med medicinalindustrien.